مقالات

13 شهریور 98
 
اینرو چیست؟what is inrow cooling?
این قسمت بزودی تکمیل می شود.     اینرو چیست؟                                                                      what is inrow cooling؟   فهرست انواع اینرو وارد استفاده از اینرو نحوه انتخاب اینرو      شاید تا بحال با واژه اینرو  inrow  در مباحث فنی بخصوص تهویه ...
7 فروردین 96
 
دانلود استاندارد Radiant Heating and Cooling Handbook
دانلود استاندارد Radiant Heating and Cooling Handbook
7 فروردین 96
 
دانلود استاندارد Dampers and airflow control
دانلود استاندارد Dampers and airflow control