مقالات

10 اردیبهشت 99
 
کاتالوگ های شرکت راس ( Rhoss )
کاتالوگ های شرکت راس  ( RHOSS )            
10 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرامی شیرالات
گروه تلگرام شیرآلات سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی، تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 1250 عضو فعال در این زمینه دارند که عضو گروه تلگرام شیرآلات هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این گروه شرایط پرسش و پاسخ در این ...
10 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام استخر سونا جکوزی
گروه تلگرام استخر سونا جکوزی سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی، تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 900 عضو فعال در این زمینه دارند که عضو گروه تلگرام استخر سونا جکوزی هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این گروه شرایط پرسش ...
10 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام کاریابی تاسیسات مکانیکی-کاریابی فنی و مهندسی
گروه تلگرام کاریابی تاسیسات مکانیکی-کاریابی فنی و مهندسی سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی، تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 1350 عضو فعال در این زمینه دارند که عضو گروه تلگرام کاریابی تاسیسات مکانیکی-کاریابی فنی و مهندسی هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره ...
10 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام آتش نشانی
گروه تلگرام آتش نشانی سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی، تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 1000 عضو فعال در این زمینه دارند که عضو گروه تلگرام آتش نشانی هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این گروه شرایط پرسش و پاسخ ...