مقالات

9 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام تاسیسات ساختمان
  گروه تلگرام تاسیسات ساختمان سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 1700 عضو فعال در این زمینه دارند که عضو گروه تلگرام تاسیسات ساختمان هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این گروه شرایط پرسش و پاسخ در ...
7 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام تهویه و تبرید ایران
گروه تلگرام تهویه و تبرید ایران سالها پیش توسط مهندس فرزان حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی تأسیس و پس از آن توسط ایشان مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 2600 عضو فعال دارند که عضو گروه تلگرام تهویه و تبرید ایران هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این گروه شرایط ...
7 اردیبهشت 99
 
گروه تلگرام چیلرکاران ایران
این گروه سالها پیش توسط مهندس فرزاد حاتمی، یکی از فعالین در عرصه تأسیسات ساختمانی تأسیس و پس از آن توسط ایشان و به همراه برارد ایشان مهندس فرزان حاتمی مدیریت شد. این گروه اکنون بالغ بر 3600 عضو فعال دارند که عضو گروه تلگرام چیلرکاران ایران هستند با مراجعه و عضویت در این گروه شما می‌توانید از مزایای آن بهره مند شوید. این ...
6 اردیبهشت 99
 
دوره آموزش طراحی خنک کننده های دیتاسنتر
    دوره آموزش طراحی خنک کننده های دیتاسنتر   سیلابس بزودی کامل می گردد.     شماره تماس  09370447862              
6 اردیبهشت 99
 
سیستم dx چیست
  سیستم dx چیست؟   سیستم dx در تهویه مطبوع به سیستم های انبساط مستقیم معروف هستند. سیستم dx مخفف direct expansion یا direct expansion system می باشد که همان  انبساط مستقیم هست. این قسمت بزودی تکمیل می شود.