دانلودنرم افزارهای تاسیسات ساختمان

13 شهریور 98     11980 بازدید
دانلودنرم افزارهای تاسیسات ساختمان

نرم افزار های تبدیل واحد

دانلود نرم افزار AC Calc

دانلود نرم افزار Brack Calc

دانلود نرم افزار Calc 3D Pro

دانلود نرم افزار Unit Conversion

دانلود نرم افزار TatukGIS Free Coordinate Calculator

دانلود نرم افزار Convert123

دانلود نرم افزار WiseCalc

دانلود نرم افزار Mole Calc

دانلود نرم افزار CoolCalc

دانلود نرم افزار HCALC

دانلود نرم افزار Brack Calc

دانلود نرم افزار Temperature Conversion

دانلود نرم افزار Convert

 

نرم افزار های مهندسی سوئیت

دانلود نرم افزار Engineering Tools Suite

دانلود نرم افزار Archon Mechanical ToolBox

دانلود نرم افزار Computer-Aided Thermodynamic Tables

دانلود نرم افزار Engineering Power Tools Plus

 

نرم افزار های انرژی و محیط زیست

دانلود نرم افزار 3E Plus

دانلود نرم افزار ERV Financial Assesment Tool

دانلود نرم افزار Indoor Humidity Assesment Tool

 

نرم افزار های محاسبات داکت

دانلود نرم افزار Elite Software Ductsize

دانلود نرم افزار Duct _ Psychrometric Calculator

دانلود نرم افزار Duct Setup

دانلود نرم افزار SI Windows Ductulator

دانلود نرم افزار Duct Sizing

دانلود نرم افزار DesignTools DuctSizer

دانلود نرم افزار VariTrane Duct Designer

 

نرم افزار های تجهیزات تاسیسات ساختمان

دانلود نرم افزار Coil Setup

دانلود نرم افزار Water Valve Sizing

دانلود نرم افزار Turbine Steam-Consumption Calculator

دانلود نرم افزار Steam Valve Sizing

دانلود نرم افزار Carlyle Compressor Selection

دانلود نرم افزار YORK Equipment Selection _ Performance

دانلود نرم افزار Nicotra Ventil

دانلود نرم افزار Elite Software Fire

دانلود نرم افزار SI Air Handling Unit Performance Calculator _ Analyser

 

نرم افزار های سرمایش و تهویه مطبوع

دانلود نرم افزار CoolPack

دانلود نرم افزار Elite Software Chvac

دانلود نرم افزار Elite Software ECA - Earth Coupled Analysis

دانلود نرم افزار Elite Software HVAC Tools

دانلود نرم افزار Elite Software H-sym

دانلود نرم افزار FORANE

دانلود نرم افزار HVAC-Calc Commercial & Residential

دانلود نرم افزار ThermoAnalyctics WinTherm

دانلود نرم افزار Heating and Air Conditioning Screensaver

دانلود نرم افزار Elite Software Quote

دانلود نرم افزار HvacLoadExplorer

دانلود نرم افزار Elite Software Refrig

دانلود نرم افزار York AIRX ERC York rsi

دانلود نرم افزار Elite Software Energy Audit

دانلود نرم افزار Elite Software Rhvac

 

نرم افزار های لوله و لوله کشی

دانلود نرم افزار Pipe Sizing

دانلود نرم افزار DesignTools PipeSizer

دانلود نرم افزار ACE Piping & Instrumentation

دانلود نرم افزار Pipe Flow 3D

دانلود نرم افزار dP Pressure Drop

دانلود نرم افزار Pipe Flow Wizard

دانلود نرم افزار Flow Advisor

دانلود نرم افزار CAEFLOW - Steady State Fluid Flow Analysis

دانلود نرم افزار CADPIPE Commercial

دانلود نرم افزار CAEPIPE

دانلود نرم افزار Elite Software D-Pipe

دانلود نرم افزار Elite Software GasVent

دانلود نرم افزار Pipe Flow Expert 2008

دانلود نرم افزار Elite Software S-Pipe

 

نرم افزار های سایکرومتری

دانلود نرم افزار Archon Psychrometric Charts

دانلود نرم افزار CARRIER HDPsyChart

دانلود نرم افزار ClimateCraft HDPsyChart

دانلود نرم افزار DesignTools Psychrometric Analyzer

دانلود نرم افزار EZAir Properties

دانلود نرم افزار Elite Software PsyChart

دانلود نرم افزار HEATCRAFT HDPsyChart

دانلود نرم افزار LENNOX HDPsyChart

دانلود نرم افزار PsyCalc

دانلود نرم افزار PsychroCalc

دانلود نرم افزار Psychrometric & Duct Calculator

دانلود نرم افزار TRANE HDPsyChart

دانلود نرم افزار YORK HDPsyChart

 

نرم افزار های آب و بخار

دانلود نرم افزار Scientech Steam Tables

دانلود نرم افزار Water & Steam Properties Calculator

دانلود نرم افزار Water and Steam Properties

دانلود نرم افزار Archon Steam Tables

دانلود نرم افزار Armstrong Trap-A-ware

 

نرم افزار های آب و فاضلاب

دانلود نرم افزار Archon Drainage

دانلود نرم افزار LOOP

دانلود نرم افزار REALM

صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید