لغتنامه تاسیسات ساختمان 1

9 فروردین 96     1047 بازدید
لغتنامه تاسیسات ساختمان 1

انگلیسی

فارسی

A

 

Absorber

ابزوربر

Absorber Pump

پمپ ابزوربر - پمپ محلول

Absorption Chiller

چیلرهای جذبی

Absorption Cycle

سیکل جذبی

Absorption Package

پکیج جذبی

Absorption Refrigeration

تبرید جذبی

Accumulator

تله مایع یا آکومولاتور

Active Solar Heating

سیستم خورشیدی فعال

Air Condition

تهویه مطبوع

Air Cooled Condenser

کندانسور هوایی

Air Cooled Evaporator

اواپراتور هوایی

Air Duct

کانال هوا

Air Filtering

صاف کردن هوا - پالایش هوا

Air Flow Direction

جهت جریان هوا

Air handling Unit

دستگاه هواساز

Air Moisture

رطوبت هوا

Air Pressure Control

دریچه کنترل فشار هوا

Air Return Register

دریچه برگشت هوا

Air Sterilization

پاک کردن هوا - از بین بردن باکتری های هوا

Air Supply Register

دریچه ورودی هوا

Air Trap

هواگیر

Air Velocity

سرعت وزش هوا

Aluminium Radiator

رادیاتورهای آلومینیومی

Amoniac

آمونیاک

Anti Vibration

لرزه گیر

Atmospheric Refrigerant Condenser

کندانسور تبخیری

Auxiliary Heater

گرمکن کمکی

Axial Flow Fan

دمنده های محوری

B

 

Back Seat

موقعیت نشیمنگاه عقب

Bearing

یاتاقان - بستر

Belt

تسمه

Black Steel Pipe

لوله سیاه فولانی

Blower

دمنده

Boiler

دیگ

Bourdon Gage

فشارسنج بوردون

Burner

مشعل

Bypass Way

مسیر ثانویه

C

 

Cabinet

بدنه

Capillary Tube

لوله مویین

Casett

کاستی

Cast-Iron Boiler

دیگ چدنی

Cast-Iron Radiator

رادیاتورهای چدنی

Ceiling Register

دریچه سقفی

Celdek Pad

پد سلولوزی

Central Heating

حرارت مرکزی

Centrifugal Compressor

کمپرسور گریز از مرکز

Centrifugal Fan

دمنده گریز از مزکز

Centrifugal Pump

پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

CFC

کلروفلروکربن

Chiller

چیلر

Circulator Pump

پمپ سیرکولاتور

Closed Expansion Tank

منبع انبساط بسته

Closed System

سیستم بسته

Coil Box

محفظه کویل

Color

رنگ

Compressor

کمپرسور- متراکم کننده

Concurrent Flow Cooling Tower

برج خنک کننده با جریان موافق

Condenser

کندانسور - تقطیر کننده

Condensing Unit

واحد تقطیر

Conduction Heat Insulations

عایق های هدایتی حرارت

Control Relay

رله کنترل

Convection Heat Insulations

عایق های هم رفتی حرارت

Convector

کنو کتور

Cooling System

سیستم سرمایش - تهویه مطبوع تابستانی

Cooling Tower

برج خنک کننده

Crank Bush

بوش لنگ

Crank shaft

میل لنگ

Crankcase

کارتل

Crankcase Heater

گرم کننده روغن

Crose Flow Cooling Tower

برج خنک کننده با جریان متقاطع

Crystallization

متبلور شدن - کریستالیزاسیون

Cylinder

سیلندر

D

 

Damper

دمپر

Diffuser

شعله پخش کن

Diffuser Ceiling Register

دریچه سقفی توزیع کننده - دیقیوزری

Direct Expansion

انبساط مستقیم

Direct Fire Chiller

چیلر شعله مستقیم

Direct Fire Generator

 ژنراتورهای شعله مستقیم

Direct Return Piping

لوله کشی با برگشت مستقیم

Discharge

رانش

Discharge Port

مجرای رانش

Discharge Valve

سوپاپ یا دریچه رانش

Double Effect Chiller

چیلر دو اثره (دو مرحله ای)

Double Shell Hot Water Storage Tank

منبع دو جداره آبگرم

Double Tube Condenser

کندانسور دو لوله

Drier

رطوبت گیر - درایر

Dry Evaporator

اواپراتور خشک

Duct

کانال - کانالی

Duct Aspect Ratio

نسبت ظرافت کانال

Duct Connection

انشعاب گیری کانال

Duct Fitting

وصاله کانال

Duct Flexible Joint

لرزه گیرهای کانالی

Duct Round Elbow

زانویی مدور

Duct Square Elbow

زانویی چهارگوش

E

 

Ejector

دریچه بیرون کننده - ایجکتور

Elbow

زانویی

Electric Air Furnace

کوره های الکتریکی

Electromotor

الکترو موتور

Electromotor Shell

پوسته الکتروموتور

Electronic Expansion Valve

شیر انبساط الکترونیکی

End Shell

پوسته انتهایی

End Suction Pumps

پمپ های زمینی

Evaporative Bed

بسترهای تبخیری

Evaporative Cooler

کولر آبی

Evaporative Pad

پوشال

Evaporative Pad Holder

درپوش پوشال ها

Evaporative Refrigeration

تبرید تبخیری

Evaporator

اواپراتور - تبخیرکننده

Expansion Joint

انبساط گیر

Expansion Loop

حلقه انبساطی

Expansion Tank

منبع انبساط

Expansion Valve

شیر انبساط

Expansion Valve With Floater

شیر انبساط شناوردار

External Equalizer

متعادل کننده خارجی

صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید