معنی لغت Back Seat

تاریخ ارسال مقاله : 07 فروردین 96        تعداد مشاهده : 163
0-0
معنی لغت Back Seat

 

1- موقعیت نشیمنگاه عقب به انگلیسی » Back Seat

 

2- Back Seat به فارسی »موقعیت نشیمنگاه عقبصفحه مناسب چاپ
Back Seat -موقعیت نشیمنگاه عقب -معنی لغت Back Seat -موقعیت نشیمنگاه عقب به انگلیسی -Back Seat به فارسی - معنی لغت موقعیت نشیمنگاه عقب -Back Seat چیست -موقعیت نشیمنگاه عقب چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید