معنی لغت Central Heating

تاریخ ارسال مقاله : 07 فروردین 96        تعداد مشاهده : 142
0-0
معنی لغت Central Heating

 

1- حرارت مرکزی به انگلیسی » Central Heating

 

2- Central Heating به فارسی »حرارت مرکزیصفحه مناسب چاپ
Central Heating -حرارت مرکزی -معنی لغتCentral Heating -حرارت مرکزی به انگلیسی -Central Heating به فارسی - معنی لغت حرارت مرکزی -Central Heating چیست -حرارت مرکزی چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید