کاتالوگ چیلر

15 فروردین 96     7502 بازدید
کاتالوگ چیلر

دایکین

دانلود کاتالوگ چیلر دایکین

 

ساران

دانلود کاتالوگ چیلر مایع

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرو

 

بی کلد

دانلود کاتالوگ چیلر بی کلد

دانلود کاتالوگ چیلر آبی بی کلد

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی بی کلد

 

سارایل

دانلود کاتالوگ جیلر آبی سارایل

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی سارایل

 

ابارا

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی ابارا

 

یوروکلایمت

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرو یوروکلایمت سری R22

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرو یوروکلایمت سری R134a

دانلود کاتالوگ چیلر سانتریفیوژ یوروکلایمت

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرال یوروکلایمت

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرو یوروکلایمت سری EKSC

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرو یوروکلایمت با اثر بالا

دانلود کاتالوگ مینی چیلر یوروکلایمت

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو یوروکلایمت سری R22

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو یوروکلایمت سری R407C

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی مدولار یوروکلایمت سری R410A

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی مدولار یوروکلایمت سری کامل

 

سرماآفرین

دانلود مشخصات عمومی چیلر های آبی سرما آفرین سری 30HRP

دانلود کاتالوگ چیلر های آبی سرما آفرین مدل های 30HKP, HRP - 30HLP, HSP

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی سرماآفرین

 

سبلان

دانلود کاتالوگ چیلر سبلان

 

سینکو

دانلود کاتالوگ فارسی چیلرهای سینکو

دانلود کاتالوگ چیلر آبی سینکو

دانلود کاتالوگ مینی چیلر سینکو

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی سینکو

 

تویو

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرو تویو

دانلود کاتالوگ چیلر آبی اسکرال تویو

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرال تویو

 

تهویه آریا

دانلود کاتالوگ عمومی چیلرهای تهویه آریا

 

هیتاچی

دانلود کاتالوگانواع چیلرها تراکمی هیتاچی

دانلود کاتالوگ چیلر تراکمی آب خنک ساخت و مونتاژ ژاپن

دانلود کاتالوگچیلر تراکمی آب خنک ساخت ژاپن مونتاژ چین

دانلود کاتالوگ چیلر تراکمی هوا خنک تروپیکال ساخت ژاپن مونتاژ چین

دانلود کاتالوگ چیلر تراکمی هوا خنک تروپیکال ساخت و مونتاژ ژاپن

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو مدل AUZ

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو مدل ATHYZ

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو مدل ATUZ

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی بخار دو اثره با تغذیه بخار

 

هیوندای

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرو

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرل

دانلود کاتالوگ چیلر رفت و برگشتی

دانلود کاتالوگ چیلر سانتریفیوژ آب خنک

دانلود کاتالوگ چیلر توربو کر هوا خنک

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی با اثر بالا با شعله مستقیم

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی با ظرفیت و شعله مستقیم

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی دو اثره بالا

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی یک اثره بالا

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی با اثر بالا و ظرفیت و شعله مستقیم

 

ساراول

دانلود کاتالوگ چیلر با موتور گازسوز ساراول

دانلود کاتالوگ چیلر آبی با کمپرسور اسکرال

دانلود کاتالوگ چیلر آبی با کمپرسور نیمه بسته ساراول

دانلود کاتالوگ چیلر آبی با کمپرسور باز ساراول

دانلود کاتالوگ مینی چیلر

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی

دانلود کاتالوگ چیلر کنداسور هوایی

 

میدیا

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرو آب خنک

دانلود کاتالوگ مینی چیلر

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرال هوا خنک

 

دانهام بوش

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرو آب خنک

دانلود کاتالوگچیلر اسکرال آب خنک

دانلود کاتالوگ مینی چیلر نوع  belgium

دانلود کاتالوگ مینی چیلر نوع malesia

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرال هوا خنک

دانلود کاتالوگ چیلر اسکرو هوا خنک

 

گری

دانلود کاتالوگ چیلر آب خنک اسکرال

دانلود کاتالوگ چیلر آب خنک اسکرو

دانلود کاتالوگ مینی چیلر هوا خنک

دانلود کاتالوگ مینی چیلر اسکرال آب خنک

دانلود کاتالوگ اسکرو چیلر هوا خنک ظرفیت پایین

دانلود کاتالوگ اسکرو چیلر هوا خنک ظرفیت بالا

دانلود کاتالوگ چیلر مدولار هوا خنک اسکرال

 

یونیفلر

دانلود کاتالوگ چیلر آب خنک با کمپرسور سانتریفیوژ

دانلود کاتالوگ مینی چیلر هوا خنک

 

امریکن پرو

دانلود کاتالوگ مینی چیلر نوع ثابت

دانلود کاتالوگ مینی چیلر نوع اینورتردار

دانلود کاتالوگ مینی چیلر نوع دیجیتال

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرال تروپیتال

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرو تروپیتال

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی اسکرال

 

تهویه

دانلود کاتالوگ مینی چیلر

 

پویش تهویه

دانلود کاتالوگ چیلر هوایی

 

یازاکی

دانلود کاتالوگ چیلر جذبی با تغذیه آبگرم یا شعله مستقیم

 

صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید