معنی لغت Diffuser Ceiling Register

تاریخ ارسال مقاله : 07 فروردین 96        تعداد مشاهده : 156
0-0
معنی لغت Diffuser Ceiling Register

 

1- دریچه سقفی توزیع کننده - دیقیوزری به انگلیسی » Diffuser Ceiling Register

 

2- Diffuser Ceiling Register به فارسی » دریچه سقفی توزیع کننده - دیقیوزریصفحه مناسب چاپ
Diffuser Ceiling Register -دیقیوزری -معنی لغت Diffuser Ceiling Register -دیقیوزری به انگلیسی -Diffuser Ceiling Register به فارسی - معنی لغت دیقیوزری -Diffuser Ceiling Register چیست -دیقیوزری چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید