معنی لغت Expansion Valve With Floater

تاریخ ارسال مقاله : 07 فروردین 96        تعداد مشاهده : 153
0-0
معنی لغت Expansion Valve With Floater

 

1- شیر انبساط شناوردار به انگلیسی » Expansion Valve With Floater

 

2- Expansion Valve With Floater به فارسی » شیر انبساط شناوردارصفحه مناسب چاپ
Expansion Valve With Floater -شیر انبساط شناوردار -معنی لغت Expansion Valve With Floater -شیر انبساط شناوردار به انگلیسی -Expansion Valve With Floater به فارسی - معنی لغت شیر انبساط شناوردار -Expansion Valve With Floater چیست -شیر انبساط شناوردار چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید