معنی لغت Female Screw

تاریخ ارسال مقاله : 08 فروردین 96        تعداد مشاهده : 145
0-0
معنی لغت Female Screw

 

1- محور مارپیچی فرو رفته به انگلیسی » Female Screw

 

2- Female Screw به فارسی » محور مارپیچی فرو رفتهصفحه مناسب چاپ
Female Screw -محور مارپیچی فرو رفته -معنی لغت Female Screw -محور مارپیچی فرو رفته به انگلیسی -Female Screw به فارسی - معنی لغت محور مارپیچی فرو رفته -Female Screw چیست -محور مارپیچی فرو رفته چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید