معنی لغت Fixed Grill Register

تاریخ ارسال مقاله : 08 فروردین 96        تعداد مشاهده : 175
0-0
معنی لغت Fixed Grill Register

 

1- دریچه با تیغه های ثابت به انگلیسی » Fixed Grill Register

 

2- Fixed Grill Register به فارسی » دریچه با تیغه های ثابتصفحه مناسب چاپ
Fixed Grill Register -دریچه با تیغه های ثابت -معنی لغت Fixed Grill Register -دریچه با تیغه های ثابت به انگلیسی -Fixed Grill Register به فارسی - معنی لغت دریچه با تیغه های ثابت -Fixed Grill Register چیست -دریچه با تیغه های ثابت چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید