معنی لغت Passive Solar Heating

تاریخ ارسال مقاله : 09 فروردین 96        تعداد مشاهده : 233
0-0
معنی لغت Passive Solar Heating

 

1- سیستم خورشیدی غیر فعال به انگلیسی » Passive Solar Heating

 

2- Passive Solar Heating به فارسی » سیستم خورشیدی غیر فعالصفحه مناسب چاپ
Passive Solar Heating -سیستم خورشیدی غیر فعال -معنی لغت Passive Solar Heating -سیستم خورشیدی غیر فعال به انگلیسی -Passive Solar Heating به فارسی - معنی لغت سیستم خورشیدی غیر فعال -Passive Solar Heatingچیست -سیستم خورشیدی غیر فعال چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید