معنی لغت Radiant Heating

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 106
0-0
معنی لغت Radiant Heating

 

1- گرمایش تابشی یا تشعشعی به انگلیسی » Radiant Heating

 

2- Radiant Heating به فارسی » گرمایش تابشی یا تشعشعیصفحه مناسب چاپ
Radiant Heating -گرمایش تابشی یا تشعشعی -معنی لغت Radiant Heating -گرمایش تابشی یا تشعشعی به انگلیسی -Radiant Heating به فارسی - معنی لغت گرمایش تابشی یا تشعشعی -Radiant Heating چیست -گرمایش تابشی یا تشعشعی چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید