معنی لغت Reducer

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 137
0-0
معنی لغت Reducer

 

1- تبدیل به انگلیسی » Reducer

 

2- Reducer به فارسی » تبدیلصفحه مناسب چاپ
Reducer -تبدیل -معنی لغت Reducer -تبدیل به انگلیسی -Reducer به فارسی - معنی لغت تبدیل -Reducer چیست -تبدیل چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید