معنی لغت Selector Swich

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 160
0-0
معنی لغت Selector Swich

 

1- کلید سکتوری به انگلیسی » Selector Swich

 

2- Selector Swich به فارسی » کلید سکتوریصفحه مناسب چاپ
Selector Swich -کلید سکتوری -معنی لغت Selector Swich -کلید سکتوری به انگلیسی -Selector Swich به فارسی - معنی لغت کلید سکتوری -Selector Swich چیست -کلید سکتوری چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید