معنی لغت Shell & Coin Condenser

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 144
0-0
معنی لغت Shell & Coin Condenser

 

1- کندانسور پوسته و کویل به انگلیسی » Shell & Coin Condenser

 

2- Shell & Coin Condenser به فارسی » کندانسور پوسته و کویلصفحه مناسب چاپ
Shell & Coin Condenser -کندانسور پوسته و کویل -معنی لغت Shell & Coin Condenser -کندانسور پوسته و کویل به انگلیسی -Shell & Coin Condenser به فارسی - معنی لغت کندانسور پوسته و کویل -Shell & Coin Condenser چیست -کندانسور پوسته و کویل چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید