معنی لغت Shell & Tube Evaporator

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 168
0-0
معنی لغت Shell & Tube Evaporator

 

1- اواپراتور پوسته و لوله به انگلیسی » Shell & Tube Evaporator

 

2- Shell & Tube Evaporator به فارسی » اواپراتور پوسته و لولهصفحه مناسب چاپ
Shell & Tube Evaporator -اواپراتور پوسته و لوله -معنی لغت Shell & Tube Evaporator -اواپراتور پوسته و لوله به انگلیسی -Shell & Tube Evaporator به فارسی - معنی لغت اواپراتور پوسته و لوله -Shell & Tube Evaporator چیست -اواپراتور پوسته و لوله چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید