معنی لغت Side Wall Register

تاریخ ارسال مقاله : 10 فروردین 96        تعداد مشاهده : 133
0-0
معنی لغت Side Wall Register

 

1- دریچه دیواری به انگلیسی » Side Wall Register

 

2- Side Wall Register به فارسی » دریچه دیواریصفحه مناسب چاپ
Side Wall Register -دریچه دیواری -معنی لغت Side Wall Register -دریچه دیواری به انگلیسی -Side Wall Register به فارسی - معنی لغت دریچه دیواری -Side Wall Register چیست -دریچه دیواری چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید