معنی لغت Water 3-Way

تاریخ ارسال مقاله : 11 فروردین 96        تعداد مشاهده : 126
0-0
معنی لغت Water 3-Way

 

1- سه راهی آب به انگلیسی » Water 3-Way

 

2- Water 3-Way به فارسی » سه راهی آبصفحه مناسب چاپ
Water 3-Way -سه راهی آب -معنی لغت Water 3-Way -سه راهی آب به انگلیسی -Water 3-Way به فارسی - معنی لغت سه راهی آب -Water 3-Way چیست -سه راهی آب چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید