معنی لغت Water Cooled Evaporator

تاریخ ارسال مقاله : 11 فروردین 96        تعداد مشاهده : 159
0-0
معنی لغت Water Cooled Evaporator

 

1- اواپراتور آبی به انگلیسی » Water Cooled Evaporator

 

2- Water Cooled Evaporator به فارسی » اواپراتور آبیصفحه مناسب چاپ
Water Cooled Evaporator - اواپراتور آبی -معنی لغت Water Cooled Evaporator - اواپراتور آبی به انگلیسی -Water Cooled Evaporator به فارسی - معنی لغت اواپراتور آبی -Water Cooled Evaporator چیست - اواپراتور آبی چیست -لغتنامه تاسیسات ساختمان -فرهنگ لغت تاسیسات - تاسیسات ساختمان - ترجمه فارسی - ترجمه انگلیسی تاسیسات - ترجمه اصطلاحات تاسیسات - تاسیسات ساختمانی به انگلیسی - تاسیسات به انگلیسی - تاسیسات مکانیکی به انگلیسی

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید