پکیج چگالشی زمینی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
فن کویل AUX دیواری CFM 800فن کویل AUX دیواری CFM 800 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل AUX دیواری CFM 600فن کویل AUX دیواری CFM 600 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل AUX دیواری CFM 500فن کویل AUX دیواری CFM 500 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل AUX دیواری CFM 400فن کویل AUX دیواری CFM 400 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل AUX دیواری CFM 300فن کویل AUX دیواری CFM 300 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل AUX دیواری CFM 200فن کویل AUX دیواری CFM 200 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری کین Keen CFM 600فن کویل دیواری کین Keen CFM 600 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری کین Keen CFM 500فن کویل دیواری کین Keen CFM 500 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری کین Keen CFM 400فن کویل دیواری کین Keen CFM 400 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری کین Keen CFM 300فن کویل دیواری کین Keen CFM 300 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری کین Keen CFM 250فن کویل دیواری کین Keen CFM 250 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Trust تراست CFM 500فن کویل دیواری Trust تراست CFM 500 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Trust تراست CFM 400فن کویل دیواری Trust تراست CFM 400 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Trust تراست CFM 300فن کویل دیواری Trust تراست CFM 300 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 600فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 600 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 500فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 500 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 400فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 400 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 300فن کویل دیواری Midea مدیا CFM 300 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM600 ال جی LGفن کویل دیواری CFM600 ال جی LG 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM400 ال جی LGفن کویل دیواری CFM400 ال جی LG 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM300 ال جی LGفن کویل دیواری CFM300 ال جی LG 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM 400 گری Greeفن کویل دیواری CFM 400 گری Gree 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM 500 گری Greeفن کویل دیواری CFM 500 گری Gree 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM 400 گری Greeفن کویل دیواری CFM 400 گری Gree 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM 300 گری Greeفن کویل دیواری CFM 300 گری Gree 
قیمت : تماس بگیرید
فن کویل دیواری CFM 200 گری Greeفن کویل دیواری CFM 200 گری Gree 
قیمت : تماس بگیرید
فیلتر
نوع فن کویل
کشور سازنده
حجم هوادهی اسمی (CFM)
ظرفیت برودتی کل (BTU/H)
ظرفیت حرارتی(Btu/hr)
حجم هوادهی (کم /متوسط /زیاد) (CFM)
نحوه مکش هوا
نحوه دهش هوا
برند
در حال لود ...